Gå til hovedindhold

Om Øster Jølby Skole

Se mere om skolens værdier og vores fundament.

Indhold

  ”Skolens DNA” – Det vi er, vil være og skal være!

  Skolens opgave er elevernes læring. Hos os forstår vi læring i den brede forstand, hvor det både handler om viden og færdigheder, men også om udvikling af evnen til at blive rigtig gode til at leve livet og klædt på til at træffe valg senere i livet.

  Vi er en grundskole, så vores opgave er, at eleverne udvikler kompetencer til at begå sig rigtig godt senere i livet og træffe netop de valg, som er de helt rigtige for den enkelte.

  Elevernes valgmuligheder i livet skal helst stå på et solidt fundament af faglige færdigheder, mestring, kompetencer og ikke mindst livsduelighed.

  En skole består af de ydre og indre forhold, der tilsammen udgør, det vi er – vores DNA.

  Inden i er Øster Jølby Skole en skole, der står fast på traditioner og vores værdigrundlag. Vi rummer forskelligheden og ser det som en styrke. Vi er fast besluttet på at lykkes i fællesskab og sammen med vores børn. Vi er vedholdende på at gå det lille ekstra skridt, som skal til for det enkelte barn – så vidt det er muligt og inden for vores rækkevidde. I vores optik står DNA for ”Det Nytter Altid”. Vi er, skal være og vil være en skole i bevægelse mod en bedre udgave af os selv.

  På den ydre basis er Øster Jølby Skole ligeledes i bevægelse. Gennem tiden har lokalområdets behov ændret sig. Øster Jølby Skole er fulgt med og bærer i dag præg af Skolens arkitektur spænder fra det mere traditionelle skolebyggeri med det røde tegltag til nyere tids åbenplan-byggeri baseret på tanker om fællesskab og samarbejde.

  Huset indeholder både Øster Jølby Skole og Øster Jølby Børnehus.

  Med to institutioner under samme tag rummer vi børn fra ca. 0-13 år på samme matrikel. Det skaber mulighed for, at vores børn kan vokse og udvikle sig i det trygge fællesskab gennem mange år.

  Øster Jølby Skole rummer elever fra 0.-6. klassetrin. Samlet set med elever og personale er det rammen om ca. 200 mennesker i hverdagen.

  Øster Jølby Skole arbejder for at give eleverne faglig viden og livsduelighed. Skolens personale, elever og forældre arbejder i fællesskab engagerede og med ansvarsfølelse på dette.

  Med udgangspunkt i fællesskabet og i erkendelse af mangfoldighedens styrke kendetegnes skolen ved i sit virke og sin udvikling at stå for gensidig respekt og frisind mellem alle, som har med skolen at gøre.

  På Kr. Koldvej, i nærheden af Øster Jølby Kirke, blev i 1835 bygget et hus, som de følgende år blev brugt som Øster Jølby Skole. Det var i denne skole, at Christen Kold var lærervikar i vinteren 1837-38.

  Da han efterfølgende søgte fast ansættelse, fik han det ikke, selvom alle egnens beboere ønske at beholde ham, da hans undervisningsform var noget enestående nyt, uden udenadslære og terperi. Men Amtmanden ville ikke ansætte Kold på grund af sværmeriske tanker.

  I 1899 fik Galtrup sin egen skole, ligesom Tøving også havde egen skole. Man sammenlagde Galtrup og Øster Jølby Skole, og den nye skole på Poulsen Dalsvej blev bygget.

  I 1964-65 udvidede man skolen, som herefter også kom til at huse 6. og 7. klasses elever for Tøving Skole. Sidste store byggegrunde kom midt i 1970’erne. I september 1976 kunne Øster Jølby Skole åbne som en ny overbygningsskole med elever fra hele det nordvestlige Mors, således var man på to år gået fra 68 til 231 elever fra 1.-9. klasse.

  Se også - Det faglige
  Se også - Det daglige
  Se også - Det praktiske