Gå til hovedindhold

Beskrivelse af Børnehuset

Herunder er der en kort beskrivelse af Børnehuset

Indhold

  Øster Jølby Børnehus er en sprudlende institution i stadig udvikling med ligeværdige, glade og trygge personaler og forældre, med plads til alle børn.

  Øster Jølby Børnehus skal være et godt sted at være for børn, forældre og personale. Et børnehus hvor vi sikrer det sammenhængende børneliv gennem gode overgange fra småbørnsgruppe, til børnehave til tidlig SFO til skole. Vi arbejder ud fra en pædagogik, der tager sit afsæt i det anerkendende og ressourcefokuserende menneskesyn og har fokus på sprogets skabende magt. Samtidig skaber vi en hverdag, hvor forudsigelighed og genkendelighed er med til at sikre en struktur, der støtter op om det enkelte barn og familiens behov.

  Øster Jølby Børnehus er kendt for sin positive forældreinvolvering, hvor forældrene bliver aktivt deltagende i deres barns udvikling.

  Øster Jølby Børnehus er en 0 – 6 års daginstitution børnene er fordelt på 5 grupper, som yderligere er opdelte i smågrupper.

  Personalegruppen i Øster Jølby Børnehus er pædagogisk uddannet og efteruddannet i ICDP, LP, KRAP og neuropædagogik.

  Personalegruppen forsøger i dagligdagen at tage barnets perspektiv og sikre børnenes individuelle behov, tage ansvaret for relationerne barn - barn imellem, barn - voksen imellem og voksen - voksen imellem, og vi guider og vejleder det enkelte barn i børnefællesskabet.