Gå til hovedindhold

Det daglige

Se mere om hverdagen på Øster Jølby Skole. Herunder ringetider, pausekultur mv.

Indhold

  Det brede perspektiv på faglighed er også, at eleverne udvikler færdigheder, der sætter dem i stand til at begå sig i livet og i de mange sociale arenaer, som livet kræver og kommer til at kræve af dem.

  Grundlæggende færdigheder og evnen til at begå sig og lykkes i livet er vores kerneopgave. Barndommens skole er vores fælles ansvar, vores fælles opgave, vores daglige virke sammen med børnene. Fagligheden består i at gøre eleverne rustet til at mestre livets udfordringer og træffe de rigtige valg for det gode liv. Hvad der end må vise sig at være for det enkelte barn. Hos os er det væsentligt at man kan være den, man er og udvikle sig bedst muligt. Vores oplevelse af fagligheden er elevernes virkelighed.

  Faglig fordybelse på Øster Jølby Skole er en del af den understøttende undervisning, hvor eleverne får mulighed for at fordybe sig i netop det felt, som den enkeltes udvikling og læring kalder mest på.

  07:40-07:55

  Morgensang

  08:55-08:40

  1. lektion

  08:40-09:25

  2. lektion

  Pause 20 min

   

  09.45-10:30

  3. lektion

  10:30-11:15

  4. lektion

  11:15-11:30

  Frokost

  Pause 30 min

   

  12:00-12:45

  5. lektion

  12:45-13:30

  6. lektion

  Pause 15 min

   

  13:45-14:30

  7. lektion

   

  0.-3. klasse har fri

  • Tir. og tor.: kl. 12:45 
  • Man., ons. og fre.: kl. 13:30 

  4.-6. klasse har fri

  • Man., tir. tor. og fre.: kl. 13:30 
  • Ons.: kl. 14:30

  Understøttende undervisning er, når eleverne øver sig og bliver bedre til mange forskellige aktiviteter. De oplever at de mestrer og at de lykkes. Lektiehjælp i form af ”Faglig Fordybelse” er en del af UUV.

  Det er også UUV, når eleverne er med til at bestemme indholdet, sætter det i gang, skaber strukturer og overblik. Når de samarbejder og konflikthåndterer. Det støtter læringen i fagene, når de har blik for hinanden og ser sig selv i forhold til andre og oplever, hvordan forskellighed kan medvirke til en bedre helhed. Det er med til at styrke relationer til andre og til sig selv, det skaber tillid til egne evner. Når det enkelte barn oplever sig værdifuldt og viser andre, at de også har værdi. For os er det motivation for deltagelse, troen på at lykkes, og det er grundlaget for vores UUV.

  Tidens tolkninger af inklusion er mangfoldige. Vi vælger at kigge på det enkelte barn og undersøge, hvilke betingelser, der skal være opfyldt, for at netop dette barn kan lære bedste muligt. De betingelser forsøger vi at skabe, mens vi samtidig har øje for det grundlæggende behov for relationer til betydningsfulde voksne og jævnaldrende i det sociale fællesskab.

  For at styrke det inkluderende læringsfællesskab har vi oprettet ”Boosteren” til at tilgodese elevernes behov for det lille fællesskab. Personalet tilknyttet Boosteren kan anvendes såvel til undervisning og læring for få elever, som til støtte for klassens læring og trivsel i en mindre enhed i det store fællesskab. ”Boosteren” er et tilbud, som kan tilpasses og bæres med til gavn for store og små. Tilbuddet gives fortrinsvis elever med særlige behov og/ eller særlige forudsætninger for læring.  

  Til støtte for undervisningen kigger vi indad på egen praksis, men i særdeleshed også ud mod den viden, som skal styrke vores pædagogiske praksis og vores dømmekraft. Til det formål anvender vi pædagogisk praksis og viden fra eksempelvis: LP-modellen, KRAP, systematiserede elevsamtaler, pædagogisk støtte og faglig sparring. AKT-samarbejde, SSP-samarbejde. Legepatrulje, trivselsundersøgelse, trivselsfremmende og sundhedsfremmende aktiviteter, undervisningsdifferentiering, individuelt tilpassede mål og handleplaner, etc.