Gå til hovedindhold

Børnehusets værdier

Se mere om vores værdier og hvad vi tilbyder i Øster Jølby Børnehus

Indhold

  Vi rummer en mangfoldighed af fællesskab. Her er højt til loftet og er plads til alle – men dog ikke til alt.

  Vi bygger på at gøre vores bedste til, at du ser os som aktivt tilvalg og at dit barn vælger at komme her hver dag. Det er væsentligt at rammerne er i top, mens børnene udvikler sig og oplever tryghed, tillid og et aktivt børneliv.

  Vælger du os, er du velkommen her!

  Se mere om vores grupper

  Bulderby er gruppen med de ældste børn i Børnehuset. Vi arbejder på at skabe et miljø med plads til alle, og hvor alle er en del af fællesskabet.

  Vi har opbygget nogle rammer omkring vores hverdag, så der en overordnet struktur og forudsigelighed. Vi snakker hver dag til samling med børnene om, hvordan dagen skal forløbe.

  Vi tager udgangspunkt i børnenes interesser og ideer bl.a. gennem den rolleleg, hvor børnene får mulighed for at øve deres sociale færdigheder. Vi arbejder meget med at skabe en tæt relation mellem børnene, og mellem børnene og de voksne.

  Tiltag på gruppen for at styrke det sociale fællesskab er børnemøder, hvor vi tager udgangspunkt i mobbekufferten fra Mary Fonden.

  Ellers består vores hverdag af sproggrupper, højtlæsning, fortælling, ture ud af huset, mulighed for kreativ udfoldelse, musik, besøg på plejehjem, biograf, teater og hjælper til i køkkenet med frokosten.

  Vi vægter højt, at børnene følelsesmæssigt bliver klar til at komme i skole, og det gør man ved at have nogle gode venner og være en del af fællesskabet.

  Vores hverdag er præget af glæde, humor og nærvær!!      

  Katholt er et udviklingsspor, ofte er der 4 – 6 børn i alderen 0 - 6 år. Børnene er visiteret til gruppen.

  Vi tilgodeser børnenes behov gennem en dagligdag tilrettelagt ud fra tryghed og tillid, en tydelig og genkendelig struktur, forudsigelighed, overskuelighed og regelmæssighed, selvhjælp og visualisering.

  Overordnet tager vi udgangspunkt i Øster Jølby Børnehus overordnede pædagogik som bygger på det anerkendende, inkluderende og ressourceorienterende menneskesyn. Ud fra det enkelte barns forudsætninger og ressourcer arbejdes der med individuelle handleplaner. Der arbejdes med dag- og ugeskemaer og gøres brug af boardmaker. Alt foregår i et tæt samarbejde med forældrene.

  Vi tager til ridning en gang om ugen, ofte også en tur i Præstbro skov i løbet af ugen. Vi arbejder med fodbad og massage og deltager i sang og musik på stuen. Motorisk udfoldelse sker i Spektakelmagergade, på legepladsen eller på skovturen.

  Småland er vores småbørnsgruppe og er primært for børn mellem 0 og 2,8 år.

  Genkendelighed og fast struktur er noget vi arbejder meget på at have i Småland. Børnene er ofte delt op i små grupper, da det er med til at skabe mere ro for børnene. I spisesituationerne sidder vi ved små borde med en fast voksen ved hvert bord.

  I vores hverdag har vi stor fokus på musik, motorik og sansning. Vi synger hver dag efter samling. Vi sørger for, at de ting vi synger om bliver visuelle.

  Vi bruger babytegn i småbørnsgruppen. Babytegn er med til at udvikle og styrke barnets sproglige udvikling og gøre det lettere for barnet at kommunikere med omverdenen. I takt med at barnet lærer talesproget forsvinder tegnene et for et.

  Udelivet er noget vi også vægter højt i vores hverdag. Vi er ofte på tur rundt i byen i barnevogn eller på gåben. Vi er også ude og lege på vores legeplads. Børnene skal have mulighed for at røre og mærke på tingene samt opleve naturens forskellige årstider.

  Lønneberg er primært for mellemgruppen i Børnehuset. Børnene er ca. 4 år og går her indtil de er klar til at komme på Bulderby. Lønneberg rummer også de børn fra Vimmerby, som trænger til flere udfordringer og til at lege med ældre børn.

  Dagligdagen på Lønneberg er varieret, men samtidig struktureret. Vi har faste rutiner hver uge til f.eks. samling, hvilket skaber forudsigelighed og genkendelighed i børnenes hverdag. Vi skriver dagligt på AULA, hvad vi har lavet, så der er mulighed for at snakke med børnene om, hvad de har oplevet. 

  På Lønneberg arbejder vi på at børnene skal være selvstændige. Vi øver f.eks. at de selv skal tage tøj af og på og de skal selv smøre deres mad eller øse op på tallerkenen. 

  Vi har fokus på børnenes sociale udvikling. Børnene får lov til at lege rigtig meget og er der børn som har svært ved at lege, hjælper vi dem på vej, f.eks. igennem legegrupper.

  Vi er i skoven 1 – 2 gange i ugen.

  Vi har også øget fokus på sproget. Vi har flere sproggrupper som består af ca. 5 børn, vi har individuelle sproggrupper, vi spiller spil og igennem fortælling og oplæsning har vi stor fokus på genfortælling. Vi synger sange, leger sanglege og øver rim og remser.

  Børnenes motorik stimulerer vi ved at klippe, lave perler, tegne, male, gynge, cykle, løbe, hoppe osv.

  Generelt har vi altid fokus på at lære det enkelte barn at vente på tur, udsætte sine egne behov, tage hensyn til andre, lære at dele, drage omsorg for andre og tale pænt til hinanden. 

  Småland er vores småbørnsgruppe og er primært for børn mellem 0 og 2,8 år.

  Genkendelighed og fast struktur er noget vi arbejder meget på at have i Småland. Børnene er ofte delt op i små grupper, da det er med til at skabe mere ro for børnene. I spisesituationerne sidder vi ved små borde med en fast voksen ved hvert bord.

  I vores hverdag har vi stor fokus på musik, motorik og sansning. Vi synger hver dag efter samling. Vi sørger for, at de ting vi synger om bliver visuelle.

  Vi bruger babytegn i småbørnsgruppen. Babytegn er med til at udvikle og styrke barnets sproglige udvikling og gøre det lettere for barnet at kommunikere med omverdenen. I takt med at barnet lærer talesproget forsvinder tegnene et for et.

  Udelivet er noget vi også vægter højt i vores hverdag. Vi er ofte på tur rundt i byen i barnevogn eller på gåben. Vi er også ude og lege på vores legeplads. Børnene skal have mulighed for at røre og mærke på tingene samt opleve naturens forskellige årstider.

  Vimmerby er primært for de mindste børnehavebørn. Børnene er ca. 3 år og går her indtil de er klar til at komme på Lønneberg. På Vimmerby kommer børnene enten fra dagplejen eller fra Småland.

  I vores hverdag lægger vi vægt på tryghed, forudsigelighed og genkendelighed. Det skabes blandt andet gennem visualisering via ugeskema, sangvæg etc. samt børn og voksne har faste pladser og gå makkere. De voksne har fordelt pædagogiske- og praktiske arbejdsopgaver imellem sig.

  Vi har fokus på sansemotorik, sprog, sang og musik samt det kreative.

  På Vimmerby er der mulighed for at sove til middag.

  Børn og voksne på Vimmerby er ofte på ture ud af huset. Vi planlægger turene efter, hvad børnegruppens behov er.

  Vi prioriterer børnefælleskaber højt, og har fokus på at guide børnene i deres udvikling, deres sociale kompetencer og venskaber.